0

Zwroty towarów

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KONSUMENCKIEJ ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Klient dostarcza zwracany sprzęt na własny koszt, wraz z oświadczeniem (pobierz oświadczenie) , gwarancją i  dowodem zakupu w oryginale, oraz wszystkimi innymi materiałami, które otrzymał wraz z towarem.

 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie (np. Poczta Polska), bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia przez konsumenta. Zwrot środków wpłaconych przez kupującego powinien nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który jednak nie może wiązać się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

 

Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Przed podjęciem decyzji o zwrocie w trybie 14 dni konsument może sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie tylko w takim zakresie, w jakim robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą w sposób przedstawiony powyżej.

 

Przykład:

Klient kupił przez internet rower. Po jego otrzymaniu może sprawdzić wyposażenie, stabilność i łatwość prowadzenia w czasie jazdy próbnej, ale nie może go normalnie używać i jeździć na wycieczki rowerowe, a następnie odstąpić od umowy i zwrócić pojazd. Odstąpienie wprawdzie będzie ważne, ale klient poniesie odpowiedzialność za przekroczenie granic prawidłowego zapoznania się z towarem poprzez poniesienie kosztów doprowadzenia używanego roweru do stanu początkowego, lub zmniejszenia jego wartości.

 

Koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sprzedawcy ponosi kupujący chyba że sprzedawca przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia.

 

Prawo do odstąpienia od umowy w trybie 14 dni może być wyłączone w przypadku:

- usługi niemożliwej do zwrócenia np. tłumaczenie tekstu, korepetycje

- nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych po ich rozpakowaniu

- towarów (usług) przygotowanych indywidualnie na specjalne zlecenie klienta np. biżuteria z grawerowaną dedykacją

 

 

* Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient, który zakupił towar na swoją firmę nie jest konsumentem w znaczeniu przepisów konsumenckich bez względu na wielkość i formę prawną firmy.

 

 

Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 827)

 

 

listopad 2014

Czytaj pozostałe Informacje.


Kontakt ze sklepem

35-232 Rzeszów
ul. Borowa 10A
tel. (17) 779 87 68
tel. kom. 790 526 352
Skype:  accord-foto
GG: 543585
mail: biuro@accord-foto.pl

Pracujemy:
pon.- pt.: 10-17
sob.(dyżur 1 handlowiec): 10-13

Konto bankowe Credit Agricole:
86 1940 1076 3036 3249 0000 0000