0

Zeiss cashback Zima 2018

 

Warunki uczestnictwa w promocji Zeiss Cashback ZIma 2018


 

1) Klienci, którzy kupią produkty objęte promocją ZEISS w okresie jej trwania tj. od 19 listopada 2018 roku do 6 stycznia 2019 roku mają prawo do otrzymania zwrotu gotówki. Produkty objęte promocją to produkty zakupione w w/w okresie od autoryzowanych sprzedawców ZEISS.

2) Pełną listę wszystkich produktów objętych promocją i kwot zwrotu gotówki cashback można obejrzeć na naszej stronie internetowej: www.zeiss.com/photo/winterweeks.

3) Przed zakupem jednego z wybranych produktów klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy sprzedawca jest autoryzowanym sprzedawcą ZEISS. Lista autoryzowanych dealerów ZEISS dostępna jest pod adresem: www.zeiss.com/photo/winterweeks.

4) Zakupy dokonane ze sklepu internetowego ZEISS i Amazon są wyłączone z promocji cashback.

5) Promocja cashback jest obsługiwana przez naszego zewnętrznego partnera FulFillers GmbH. Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Str. 22, 73446 Oberkochen, który odpowiada za pełną obsługę promocji i ewentualne problemy, które mogą się pojawić podczas jej trwania.

6) Do udziału w promocji uprawnieni są wyłącznie konsumenci w wieku powyżej 18 lat, którzy mieszkają w jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria lub Wielka Brytania.

7) Wnioski o zwrot gotówki należy składać on-line nie wcześniej jak 15 dni kalendarzowych od daty zakupu wskazanej na fakturze lecz nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. Za datę zakupu uważa się pierwszy dzień tego okresu. Wszelkie wnioski, które nie zostały złożone w tym terminie nie będą przyjmowane.

8) Zgodnie z zasadami promocji każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy indywidualne zamówienia na łącznie trzy produkty promocyjne ZEISS. Dla każdego produktu promocyjnego ZEISS można złożyć tylko jedno zgłoszenie cashback.

9) Żądania zwrotu gotówki dokonane przez Sprzedawców w imieniu Klientów nie są akceptowane.

10) Formularz wniosku o zwrot gotówki jest dostępny online na platformie FulFillers GmbH pod adresem: www.zeiss-cashback.com. Aby przesłać zgłoszenie musisz uzupełnić formularz o szczegóły zakupu. To znaczy: - Dowód zakupu w formie faktury lub paragonu, który jasno określa datę zakupu, dealera i produkt - Zdjęcie numeru seryjnego, kodu EAN i identyfikatora ZEISS na oryginalnym opakowaniu zakupionego produktu promocyjnego ZEISS; - Dane konta, na które należy dokonać przelew kwoty cashback.

11) Natychmiast po przesłaniu wniosku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia.

12) Jeśli twoja prośba o zwrot gotówki zostanie zaakceptowana, kwota zwrotu gotówki zostanie zaksięgowana na Twoim koncie nie później niż 6 tygodni po zatwierdzeniu Twojego wniosku.

13) Kwota może zostać przekazana uczestnikowi w walucie EUR z niemieckiego rachunku. Ze względu na wahania kursów walut dokładna kwota może się różnić.

14) Jeśli żądanie zwrotu gotówki jest niepełne lub nieczytelne, ZEISS lub firma wskazana przez ZEISS (Fulfillers GmbH) powiadomi odpowiednich Klientów pocztą elektroniczną. Następnie Klienci będą mieli 14 dni kalendarzowych na przesłanie brakujących informacji. Jeżeli brakujące informacje nie zostaną złożone w tym terminie, wniosek traci ważność.

15) Nieuczciwe i zmanipulowane żądania zwrotu gotówki nie będą akceptowane.

16) ZEISS / Fulfillers zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez klientów oryginalnego dowodu zakupu. W takim przypadku dowód zakupu zostanie zwrócony klientowi.

17) Twoja prośba zostanie uznana za nieważną jeśli wybrane produkty promocyjne ZEISS zostaną zwrócone do sprzedawcy lub wymienione lub jeśli dealer udzieli pełnego zwrotu kosztów w przypadku reklamacji.

18) Jeżeli z powodu niespełnienia warunków promocji wniosek o zwrot gotówki zostanie odrzucony, decyzja ta jest ostateczna.

19) ZEISS zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia promocji lub zmiany warunków promocji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Nie ma to wpływu na już otrzymane wnioski o zwrot gotówki.

20) Adres poczty elektronicznej dla całej korespondencji to: zeiss@promotionsservice.de. Proszę podać swój osobisty numer wniosku w całej komunikacji gdzie będzie to wymagane.

21) Agencja organizująca, Fulfillers GmbH, zbiera i przetwarza dane osobowe w ramach kampanii cashback, np. nazwisko, adres i numer konta. ZEISS otrzymuje anonimowe raporty do celów oceny ilościowej. Po promocji ZEISS otrzymuje odpowiednie dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków księgowych określonych przez Fulfillers GmbH.

22) Wszystkie decyzje są ostateczne i bez regresu prawnego. Umowa podlega prawu niemieckiemu.

23) Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Str. 22, 73446 Oberkochen jest podmiotem odpowiedzialnym za promocję.

Carl Zeiss AG Consumer Products Carl-Zeiss-Strasse 22 73446 Oberkochen Germany Phone: +49 7364 206-175 Fax: +49 7364 204-045 E-mail: sales.cop@zeiss.com www.zeiss.com/photo 


  !    Sprawdź wszystkie produkty objęte promocją.
 

listopad 2018                                                

Czytaj pozostałe Aktualności.


Kontakt ze sklepem

35-232 Rzeszów
ul. Borowa 10A
tel. (17) 779 87 68
tel. kom. 790 526 352
Skype:  accord-foto
GG: 543585
mail: biuro@accord-foto.pl

Pracujemy:
pon.- pt.: 10-17
sob.(dyżur 1 handlowiec): 10-13

Konto bankowe Credit Agricole:
86 1940 1076 3036 3249 0000 0000