0

Reklamacje

REKLAMACJA TOWARU KONSUMENCKIEGO

 

 

Konsument* może reklamować stwierdzone wady towar według własnego uznania na podstawie:

- gwarancji

- rękojmi

 

 

Gwarancja

 

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem przedsiębiorcy, które ustala jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar konsumpcyjny nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Zakres i długość gwarancji, oraz ewentualne sposoby i warunki usuwania wad (dostarczenie towaru, naprawa, wymiana itd.) określa gwarant. Jeśli gwarant nie ustali inaczej termin na usunięcie wady wynosi 14 dni kalendarzowych.

 

W przypadku wymiany w ramach gwarancji elementu towaru na element ten biegnie od początku pełna gwarancja. W przypadku wymiany części istotnej, lub całego towaru gwarancja biegnie od początku na cały towar. W pozostałych przypadkach okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

 

 

Rękojmia

 

Sprzedawca odpowiada względem konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar miał w momencie zakupu wadę fizyczną lub prawną.

 

Przykład wad fizycznych towaru:

- nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z przeznaczenia

- nie ma cech lub właściwości, o których istnieniu sprzedawca lub producent zapewniał konsumenta

- został wydany konsumentowi w stanie niekompletnym

 

Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym konsument został poinformowany przed dokonaniem zakupu. Decydując się na kupno uszkodzonej rzeczy, pozbawił się możliwości reklamowania jej z uwagi na to uszkodzenie. Nie oznacza to jednak, że konsument jest całkowicie pozbawiony prawa do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli w towarze wystąpi inna wada, o której nie wiedział w momencie zawarcia umowy, to ma możliwość dochodzenia roszczeń od sprzedawcy.

 

Przykład wad prawnych:

- towar pochodzi z kradzieży

- obciążony jest prawem osoby trzeciej

 

Sprzedawca odpowiada za wady towaru z tytułu rękojmi przez 2 lata od momentu wydania towaru konsumentowi. 

 

W ramach pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać:

- najpierw doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową poprzez naprawę towaru, lub wymianę na nowy

- następnie obniżki ceny jeśli wymiana lub naprawa jest niemożliwa (np. towar nie jest już produkowany), lub wymaga nadmiernych kosztów (np. naprawa jest droższa od towaru nowego)

- a także odstąpienia od umowy jeśli wymiana lub naprawa jest niemożliwa a wada jest istotna**.

 

Sprzedawca może odmówić przy pierwszej reklamacji  wymiany towaru na nowy i zaproponować naprawę jeśli wymiana wymagałaby nadmiernych kosztów - np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

 

W ramach drugiej i kolejnych reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać w dowolnej kolejności: doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową poprzez naprawę towaru, lub wymianę na nowy, albo obniżki ceny, albo odstąpienia od umowy jeśli wada jest istotna**.

 

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do roszczenia z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych. Ustosunkowanie się do reklamacji to poinformowanie konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu. Brak ustosunkowania się do wskazanych wyżej żądań konsumenta w terminie 14 dni oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

Nie ma określonego terminu na doprowadzenie reklamowanego towaru do stanu zgodności z umową. Termin na naprawę lub wymianę towaru na wolny od wad nie powinien być dłuższy, niż to niezbędne.

 

 

* Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient, który zakupił towar na swoją firmę nie jest konsumentem w znaczeniu przepisów konsumenckich bez względu na wielkość i formę prawną firmy.

 

** Wada istotna - przesłanka umożliwiająca złożenie przez konsumenta żądania odstąpienia  od umowy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia wady nieistotnej (np. uszkodzenie kilku klawiszy w pilocie od telewizora nie umożliwia odstąpienia od umowy zakupu odbiornika). Istotność wady należy analizować z uwzględnieniem znaczenia wady dla przeznaczenia zakupionego towaru.

 

 

 

listopad 2014

Czytaj pozostałe Informacje.


Kontakt ze sklepem

35-232 Rzeszów
ul. Borowa 10A
tel. (17) 779 87 68
tel. kom. 790 526 352
Skype:  accord-foto
GG: 543585
mail: biuro@accord-foto.pl

Pracujemy:
pon.- pt.: 10-17
sob.(dyżur 1 handlowiec): 10-13

Konto bankowe Credit Agricole:
86 1940 1076 3036 3249 0000 0000