0

Ochrona środowiska


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ, ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH, ZUŻYTYCH BATERII I AKUMLATORÓW PRZENOŚNYCH, ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. 

OPAKOWANIA


 

Towary oferowane w Accord Foto pakowane są fabrycznie w następujące opakowania:

- papier

- pudełka tekturowe

- kartony tekturowe

- worki foliowe

- pianki PCV

- pojemniki plastikowe


 

W przypadku sprzedaży wysyłkowej mogą być one dodatkowo pakowane w kartony transportowe z tektury, owijane folią stretch i zabezpieczane wypełniaczami papierowymi, lub poduszkami powietrznymi z PCV.


 

Zużyte opakowania po zakupionych produktach należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zachowując segregację na frakcje (papier, szkło, plastik) zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym przez każdą gminę. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.


 

Możliwe jest także oddawanie odpadów opakowaniowych do zorganizowanych  na  terenie  gminy  punktach  selektywnej  zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK.  Informacje dotyczące lokalizacji punktów PSZOK oraz  godzin  ich  otwarcia  urząd  gminy  obowiązany  jest  umieścić  na  swojej stronie internetowej.


 

Podstawa prawna:

Art. 42 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r.(Dz.U. 2013 poz. 888).


 

Oznakowania występujące na opakowaniach.


 


 

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY PRZENOŚNE


 

Accord Foto prowadzi nieodpłatną zbiórkę zażytych baterii i akumulatorów przenośnych, małogabarytowych w siedzibie firmy ul. Borowa 10A; 35-232 Rzeszów w godzinach otwarcia sklepu. Można je także składać w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK.  Informacje dotyczące lokalizacji punktów PSZOK oraz godzin ich otwarcia urząd gminy obowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej.
 


 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY


 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy składać w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK. Informacje dotyczące lokalizacji punktów PSZOK oraz godzin ich otwarcia urząd gminy obowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej. 

Czytaj pozostałe Informacje.


Kontakt ze sklepem

35-232 Rzeszów
ul. Borowa 10A
tel. (17) 779 87 68
tel. kom. 790 526 352
Skype:  accord-foto
GG: 543585
mail: biuro@accord-foto.pl

Pracujemy:
pon.- pt.: 10-17
Konto bankowe Credit Agricole:
86 1940 1076 3036 3249 0000 0000