0

Ochrona danych osobowych RODO


INFORMACJE OGÓLNE

Accord Foto gromadzi i przetwarza dane osobowe klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Administrator danych osobowych:
- Accord Foto Wiesław Kasprzyk; ul. Borowa 10A; 35-232 Rzeszów
- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 12799 R wydany przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i zarejestrowany w CEIDG
- NIP: 813-127-22-98
- Regon: 690409134
- Konto bankowe: Credit Agricole 86 1940 1076 3036 3249 0000 0000
- tel. (17) 779 87 68
- tel. kom. 790 526 352
- mail: biuro@accord-foto.pl

Niniejsza informacja dotyczy następujących zbiorów danych osobowych zarejestrowanych przez GIODO pod numerami: 160289, 160290:
- Zamówienia sklepu Accord Foto
- Newsletter sklepu Accord Foto


 

ZAMÓWIENIA SKLEPU ACCORD FOTO

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
- nr IP komputera
- nazwisko i imię
- adres zamieszkania
- adres wysyłki towaru
- mail
- telefon

Podstawa prawna:
- RODO art. 6 ust. 1 lit. b): wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej z klientem umowy lub podjęcia na wniosek klienta działań przed jej zawarciem, w tym w szczególności w celu obsługi zapytań, realizacji dyspozycji klienta (np. wysyłka towaru)
- RODO art. 6 ust. 1 lit. c): wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Accord Foto obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, rozpatrywanie skarg i reklamacji, archiwizacja dokumentów
- RODO art. 6 ust. 1 lit. f): konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Accord Foto w tym w szczególności dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, oraz w celu przekazywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług Accord Foto, prowadzenie statystyk, prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w szczególności obsługa korespondencji mailowej, formularzy kontaktowych.

Cel pozyskiwania danych:
Pozyskane dane osobowe służą do realizacji zamówienia, czyli skompletowania zamówionego sprzętu (wykonania zamówionej usługi), przygotowania paczki i wysłania jej na adres wskazany przez klienta, oraz korespondencji z klientem przed, w czasie i po realizacji zamówienia, w tym w szczególności prowadzenie korespondencji mailowej z klientem, oraz przesłania na adres jego poczty elektronicznej zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej Ceneo i Opineo oceniającej przeprowadzoną transakcję. Dane nie są wykorzystywane w jakichkolwiek innych celach marketingowych, statystycznych czy badawczych, oraz udostępniane w celach marketingowych, lub innych osobom trzecim.

Okres archiwizowania danych:
Wszystkie dane są archiwizowane zgodnie z przepisami przez okres min. 5 lat. Na życzenie klienta jego dane osobowe mogą być zmienione, lub skasowane w każdym momencie.

Księgowość:
Obsługa księgowa firmy Accord Foto prowadzona jest przez biuro księgowe Eksper-90 na podstawie zawartej umowy. Do biura przekazywane są kopie faktur w postaci wydruków z programu fakturującego, oraz zestawienie sprzedaży VAT i jednolity plik kontrolny. Nie przekazywane są poza tym żadne inne dokumenty zawierające dane osobowe klientów.

Bank:
Jeśli klient wybierze formę płatności przelew bankowy udostępnia swoje dane bankowi Credit Agricole z którym Accord Foto ma podpisaną umowę o prowadzenie konta firmowego. W historii transakcji mamy podgląd na polecenie przelewu klienta, które zawiera następujące dane osobowe:
- nazwisko i imię
- adres zamieszkania
- nr konta bankowego
Accord Foto nie kopiuje, nie przetwarza i nie udostępnia osobom trzecim tych danych, służą one jedynie do kontroli płatności dokonanej przez klienta.

Portal Allegro:
Jeśli klient składa zamówienie przez portal Allegro udostępnia tej firmie swoje dane osobowe:
- IP komputera
- nazwisko i imię
- adres wysyłki
- mail
- nr telefonu
Dane te są wykorzystywane przez Accord Foto do realizacji zamówienia, czyli skompletowania zamówionego sprzętu, przygotowania paczki i wysłania jej na adres wskazany przez klienta, oraz korespondencji z klientem w czasie i po realizacji zamówienia, w tym do przesłania na adres jego poczty elektronicznej zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej Ceneo i Opineo oceniającej przeprowadzoną transakcję. Dane nie są wykorzystywane w jakichkolwiek innych celach marketingowych, statystycznych czy badawczych, oraz udostępniane w celach marketingowych, lub innych osobom trzecim.

Sprzedaż ratalna:
Firma Accord Foto została wpisana do Rejestru Pośredników Kredytu Konsumenckiego dzięki czemu może legalnie udostępniać swym klientom możliwość zakupów ratalnych. Na żadnym etapie powstawania i podpisywania umowy między kredytodawcą a klientem Accord Foto nie ma jednak wglądu w jej treść, nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych niezbędnych do udzielenia kredytu, nie weryfikuje klienta w bazie BIK, rejestrze bankowym ani w żadnych bazach biur informacji gospodarczych, nie negocjuje i nie zna warunków umowy między kredytodawcą i klientem.

Przesyłki kurierskie:
Jeśli klient wybierze doręczenie zamówionego towaru za pomocą przesyłki kurierskiej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych firmie DHL z którą Accord Foto ma podpisaną stosowną umowę. W każdym przypadku podstawą do zrealizowania przesyłki jest wypełnienie listu przewozowego, który zawiera następujące dane osobowe:
- nazwisko i imię
- adres wysyłki paczki
- mail
- nr telefonu
DHL prowadzi do celów rozliczeniowych swoje ewidencje wykonanych usług. Accord Foto nie prowadzi w tym zakresie żadnej dokumentacji, nie kopiuje, nie przetwarza i nie udostępnia osobom trzecim danych DHL. Zestawienia wykonanych w danym miesiącu przesyłek dostarczane są przez firmy kurierski w formie wydruków wraz z fakturami. Wydruki te po sprawdzeniu są niszczone w niszczarce do papieru.


 

NEWSLETTER SKLEPU ACCORD FOTO

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
- mail

Podstawa prawna:
- Zgoda wyrażona poprzez dobrowolny wpis do Newslettera Accord Foto.

Cel przetwarzania danych:
Dane osobowe dotyczące wpisu do Newsletter Accord Foto podawane są dobrowolnie przez osoby, które chcą otrzymywać na swój adres mailowy informacje o nowościach, promocjach i innych istotnych wydarzeniach w Accord Foto. Nie mają one żadnego powiązania z systemem zamówień, co oznacza, że w bazie mogą być zarówno nasi klienci, jak też osoby które nigdy nie robiły w Accord Foto zakupów. Poza wymienionymi wcześniej działaniami dane osobowe nie są wykorzystywane w żadnych innych celach marketingowych, statystycznych czy badawczych. Nie są one także udostępniane w celach marketingowych osobom trzecim.

Okres archiwizowania danych:
Wszystkie dane są archiwizowane do odwołania zgody. Na życzenie klienta jego dane osobowe mogą być zmienione, lub skasowane w każdym momencie.


 

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Każdej osobie której dane są gromadzone w Accord Foto przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich zmiany, lub całkowitego usunięcia, oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

UWAGI KOŃCOWE

Program sklepowy Accord Foto oraz baza Newsletter umieszczone są fizycznie na serwerze VPS firmy 2kroki.pl z którą Accord Foto posiada umowę hostingową, oraz umowę o przetwarzanie danych osobowych polegającym na ich przechowywaniu. Program fakturujący umieszczony jest na lokalnym serwerze (dysku NAS) zlokalizowanym w siedzibie firmy. Dokumentacja papierowa przechowywana jest również w siedzibie firmy.

Obsługę informatyczną oprogramowania sklepowego prowadzi jego twórca, firma cStore, z którą Accord Foto posiada stosowną umowę o przetwarzanie danych osobowych polegającym na ich przechowywaniu.

Accord Foto korzysta z plików cookies, które klient może dowolnie modyfikować z poziomu swojej przeglądarki.

Zbiory danych przetwarzane przez Accord Foto mogą zawierać informacje dodatkowe jak: data powstania i numer zamówienia, specyfikacja towaru, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki towaru, okres gwarancji i inne nie będące danymi osobowymi.

Pracownicy Accord Foto korzystają z lokalnej sieci komputerowej LAN/WiFi. Dostęp do niej chroniony jest najbardziej skuteczną metodą szyfrowania WPA2-PSK  AES-128 Bits.

Wszystkie komputery wyposażone są w programy antywirusowe, antyszpiegowskie i narzędziowe. Administrator systemu wykonuje regularne aktualizacje i skanowania przy pomocy ww. programów.


 

maj 2018

Czytaj pozostałe Informacje.


Kontakt ze sklepem

35-232 Rzeszów
ul. Borowa 10A
tel. (17) 779 87 68
tel. kom. 790 526 352
Skype:  accord-foto
GG: 543585
mail: biuro@accord-foto.pl

Pracujemy:
pon.- pt.: 10-17
Konto bankowe Credit Agricole:
86 1940 1076 3036 3249 0000 0000