0

Tax Free

Информация для туристов. Система возврата НДС для туристов (TaxFree.pdf) 

 

INFORMATION FOR TRAVELLERS concerning the VAT refund system (TaxFree.pdf)

 

Informationen für Reisende über die Mehrwertsteuer-Rückerstattung für Reisende (TaxFree.pdf)

 

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH dotycząca systemu zwrotu podatku VAT podróżnym (TaxFree.pdf)

 

 

 

 

 

Zwrot podatku VAT może nastąpić tylko na rzecz osób fizycznych, które mieszkają na stałe poza terytorium UE, nabyły towary na terenie Polski i w stanie nienaruszonym wywiozły je poza terytorium UE w bagażu osobistym nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakupiły towar.

 

Warunkiem ubiegania się o zwrot podatku VAT jest wystawienie przez sprzedawcę imiennego dokumentu Tax Free z dołączonym paragonem z kasy fiskalnej. Do wypisania Tax Free kupujący musi przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość i miejsce zamieszkania (paszport). Kwota zakupu nie może być mniejsza niż 200 zł.

 

Zwrot kwoty VAT następuje wyłącznie w miejscu zakupu towaru po osobistym dostarczeniu dokumentu Tax Free z paragonem z kasy fiskalnej, na których Urząd Celny potwierdził wywóz towaru poza terytorium UE. Zakupiony towar musi być wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu. Dokument Tax Free musi być dostarczony do sklepu w terminie 10 miesięcy od daty zakupu towaru. Sklep może pobrać opłatę (prowizję) za dokonanie zwrotu VAT wysokości 3% zwracanej kwoty, lecz nie mniej niż 10 zł.

 

 

Procedura zwrotu podatku VAT

 

 

Zwrot podatku VAT nie jest skomplikowany, jeśli będziesz skrupulatnie przestrzegał podanych poniżej zasad:

 

1.    W czasie zakupów przedstaw swój dokument tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania poza UE (paszport) i poproś sprzedawcę o wystawienie imiennego formularza Tax Free  z dołączonym paragonem z kasy fiskalnej.

2.     Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z dołączonym paragonem, oraz Twój dokument tożsamości. Poproś celnika o potwierdzenie wywozu towaru przy pomocy pieczątki.
Uwaga! Brak pieczątki celnika na formularzu Tax Free oznacza brak możliwości otrzymania zwrotu podatku.

3.     Jeśli chcesz odebrać podatek VAT zgłoś się osobiście do sklepu w którym dokonałeś zakupów i przekaż sprzedawcy potwierdzony przez celnika dokument Tax Free wraz z dołączonym do niego paragonem. Okaż sprzedawcy dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodności danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free. Sprzedawca ma obowiązek sprawdzić, czy odprawiony dokument Tax Free został wpisany do Rejestru Celnego R30. Jeśli wszystkie formalności są spełnione sprzedawca wypłaci Ci równowartość podatku VAT pomniejszoną o opłatę (prowizję) w wysokości 3% zwracanej kwoty, lecz nie mniej niż 10 zł.
Uwaga! Brak wpisu dokumentu Tax Free w rejestrze celnym R30 oznacza brak możliwości otrzymania zwrotu podatku do momentu pojawienia się ww. wpisu. Klient potwierdza otrzymanie zwrotu podatku VAT własnoręcznym podpisem na dokumencie Tax Free.

 

 

 

październik 2013

 

 

 

Czytaj pozostałe Informacje.


Kontakt ze sklepem

35-232 Rzeszów
ul. Borowa 10A
tel. (17) 779 87 68
tel. kom. 790 526 352
Skype:  accord-foto
GG: 543585
mail: biuro@accord-foto.pl

Pracujemy:
pon.- pt.: 10-17
Konto bankowe Credit Agricole:
86 1940 1076 3036 3249 0000 0000